War Child page theme header image

Bijdrage symposium

Draag bij aan ons werk

Op 8 mei organiseert het Ouderenfonds het symposium 'Beweegkansen in de leefomgeving van ouderen'. Dit symposium is gratis toegankelijk voor professionals uit de zorg, welzijn en (ouderen)sport. Wilt u ons symposium en de Nationale Beweegweek steunen? Geef dan een vrijwillige bijdrage. 

Met uw bijdrage kunnen wij nog meer ouderen samen in beweging brengen! Zo voorkomen en bestrijden we eenzaamheid onder ouderen.

Ja, ik doneer

Steun ook het symposium en de Nationale Beweegweek voor ouderen. Elke bijdrage telt!