Stichting Nationaal Ouderenfonds besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op ouderenfonds.nl.Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting Nationaal Ouderenfonds is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent zijn aan het verspreiden van informatie via internet en e-nieuws, zoals storingen en/of onderbrekingen, fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie.

Tevens aanvaardt Stichting Nationaal Ouderenfonds geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Stichting Nationaal Ouderenfonds via ouderenfonds.nl. Stichting Nationaal Ouderenfonds aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Copyright. 
Het is niet toegestaan teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere artikelen op ouderenfonds.nl te kopiëren zonder voorafgaande toestemming van Stichting Nationaal Ouderenfonds. Aangeleverde kopij
 Stichting Nationaal Ouderenfonds behoudt zich het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Als de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers/lezers van de digitale nieuwsbrieven in zijn algemeenheid en die van Stichting Nationaal Ouderenfonds in bijzonder, behoudt Stichting Nationaal Ouderenfonds zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te verwijderen van zijn systemen, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding en/of compensatie.

Schade. 
 Stichting Nationaal Ouderenfonds is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van wat voor aard dan ook en hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op ouderenfonds.nl beschikbaar is.