Stichting Nationaal Ouderenfonds gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt, maar vooral omdat wij het belangrijk vinden uw privacy te waarborgen.

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en gebruiken deze alleen voor eigen doeleinden, wij verstrekken deze niet aan andere partijen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van gegegevens aangemeld bij de toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Indien gewenst geven wij u inzage in uw eigen gegevens. Hierbij heeft u het recht deze te verbeteren. U kunt ook doorgeven dat u minder of niet met brieven of telefonisch benaderd wilt worden. Stichting Nationaal Ouderenfonds legt informatie vast die nodig is voor het samenstellen van gebruiksstatistieken, zonder bezoekers te identificeren. De gegevens zijn bedoeld voor het optimaliseren van de informatievoorziening op deze website. Ook leggen we gegevens vast voor de beveiliging van onze website (zie hieronder ook de informatie over cookies), bijvoorbeeld het gebruikte IP-adres.

Cookies.
 Op onze website maken wij gebruik van cookies die uw browser opslaat op uw computer. Cookies worden gebruikt om handelingen voor u als gebruiker te vergemakkelijken en/of om een bepaalde internetfunctionaliteit te bewerkstelligen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.